OK
The material selection platform
Cosmetics Ingredients
The material selection platform
Cosmetics Ingredients

Skin Care: Velvety Body Lotion for a Natural Glow (W/O)

Cosmetics Formulation | Supplied by Merck KGaA, Darmstadt Germany

Description:

Skin Care: Velvety Body Lotion for a Natural Glow (W/O)

Typical Formulation Ingredients

Phase
Ingredient
Quantity (%)
Abil EM 97 
xxxx 
Abil EM 90 
xxxxx 
Ceraphyl 368 
xxxx 
Tegosoft DEC 
xxxx 
Dow Corning 345 
xxxxx 
Dow Corning 9041 Silicone Elastomer Blend 
xxxx 
Fragrance Babylon 
xxxx 
Dihydroxyacetone 
xxxx 
RonaCare┬« Ectoin 
xxxx 
1,2-Propanediol 
xxxxx 
Glycerol, anhydrous 
xxxx 
Magnesium sulphate heptahydrate 
xxxx 
Ethanol 96% 
xxxx 
Phenonip 
xxxx 
Water, demineralized 
xxxxx 

Procedure

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Back to Top